System Cameleon

Intensiivne põlluharimine isegi ilma pestitsiidideta

Süsteem, mis rahuldab kõik teie vajadused

System Cameleon on loodud pakkuma suuremat paindlikkust ja rohkem võimalusi edukaks põlluharimiseks isegi ilma pestitsiidideta. See süsteem ei toimi mitte üksnes külvikuna. Tänu masina ridade vahelisele töömeetodile saab sellega töötada ka põllu kultuuride ridade vahel pärast taime tärkamist. See tähendab, et süsteem asendab mitut masinat ja pakub täiesti uusi põllu rakendusi, nagu ridade vaheline väetamine.

Külvikuna külvab see põllu kultuure täpse reavahega, mis võimaldab seejärel täpset ridade vahelist kõplamist ridadele lähemal kui tavaliselt. See süsteem tagab kokkuvõttes väiksemad masinakulud, maksimaalse täpsuse ja kõrgema tootlikkuse kui traditsiooniline tehnoloogia.

Tänu uuenduslikule mõtteviisi/e saame pakkuda turul ainulaadset moodulkontseptsiooni. Esitleme System Cameleoni.


Kõige kaasaegsem süsteem orgaaniliseks põlluharimiseks

Konkurentide sooritus võimega võrreldes saavutatakse parem lämmastiku mineraliseerimine täpse väetise paigutamise ja võimsa kultiveerimisega ridade vahelise kõplamise näol.

System Cameleon ühendab endas täpse seemne paigutuse ja madala võimsusvajaduse. 8 m System Cameleoni jaoks, mis on ette nähtud külvamiseks, väetamiseks ja ridade vaheliseks kõplamiseks, piisab tavaliselt 160 hj traktorist.

Need on vaid mõned eelised, mis muudavad System Cameleoni kõige kaasaegsemaks põlluharimise süsteemiks koos (või ilma) vähendatud pestitsiidide kasutamisega.


Vaadake System Cameleonit lähemalt


Teame, kui sageli tingimused muutuvad, seepärast on meie süsteem modulaarne

Tänu modulaarsele disainile saab süsteemi uuendada. See võimaldab teil oma investeeringuid hajutada ja enamikul juhtudel tehnoloogiaga kaasas käia ilma masinat vahetamata.

Erinevate moodulite kombinatsioonid loovad sünergiaid ja uusi põlluharimisvõimalusi ühes seadmes. Näiteks: ridade vaheline väetamine, külvamine, mullakooriku äestamine ja umbrohutõrje.


Suur väetamiskiirus ja revolutsiooniline väetamismeetod suurendab kulutasuvust

System Cameleoni abi’ on võimalik optimeerida väetise toimet isegi pikaajalise toimega väetise puhu’ nagu granuleeritud orgaaniline väetis või tavaline sünteetiline NPK väetis.

Süsteemi külvamise ja väetamise moodul koos ridade vahelise süsteemiga loob uut tüüpi põlluharimise meetodi, milleks on ridade vaheline väetamine. Sügisel külvatud põllukultuuride puhul on kevadel võimalik paigutada väetis niiskesse mulda ridade vahel. See eelis tagab talikultuuridele sarnase lämmastiku toime nagu väetatud kevadkultuuride puhul.

AUTOMAATNE RIDADEVAHELINE PÕLLUHARIMISSÜSTEEM

System Cameleoni saab varustada automaatse ridade vahelise põlluharimissüsteemiga. See võimaldab suure täpsusega maaharimist põllukultuuri ridade vahel.

Ridade vaheline süsteem põhineb kaameral, mis jälgib ridasid ja edastab teavet masinat ridade vahel juhtivale arvutile.

Seisuaja minimeerimiseks lülitub masin kiiresti külvamise ja kõplamise vahel, seades raami hüdrauliliselt ühele poole. Masinaga saab näiteks kevadel väetada sügisel külvatud kultuure, kõblata suure täpsusega umbrohtu ning äestada mullakoorikut ja teha umbrohutõrjet ridade vahel. Seda saab kasutada ka uue põllukultuuri alla külvi jaoks olemasolevate ridade vahel. See pakub enneolematuid võimalusi põlluharimise kulutasuvuse suurendamiseks.

SUURENDAGE SAAKI ÖIGE VÄETISE PAIGUTAMISEGA

Väetise õige paigutamine niiskesse mulda on orgaanilise ja muude kehvemini lahustuvate väetiste kasutamisel väga kasulik.

Need väetised vajavad mineraliseerumis protsessi toimumiseks niiskust ja kokkupuudet pinnasega. Laialt maapinnale jaotamine või traditsiooniline maa sisse paigutamine eeldab suurel hulgal vihmal. Kuivades ilmastikuoludes kaob kallite väetiste mõju täielikult. Kui väetis paigutatakse sügavale niiskesse mulda, siis ei sõltu mineraliseerumis protsess vihmast.

Cameleoni võimas kõplamine kobestab mulda ja rikastab seda õhuga, võimaldades mineraliseerumis protsessi toimumist ja tagades põllukultuurile optimaalsed tingimused. Ridade vahelise maa harimine tagab kasvavale saagile mullalämmastiku mineraliseerimise, mis suurendab saaki ja minimeerib leostumist.


Soovid rohkem infot?

Scroll to top